Pametne tovarne (PMTM)

Vsebina

Slušatelji pri predmetu spoznajo vsebino in poslanstvo pametne tovarne v primerjavi s tradicionalnimi tovarnami. Pridobljena znanja uporabijo za koncipiranje in načrtovanje procesov v pametnih tovarnah in njihovo povezovanje v celotni koncept pametne tovarne, za učinkovito uporabo tehnologij I 4.0 v pametni tovarni ter za izdelavo digitalnih dvojčkov procesov in celotne pametne tovarne, kakor tudi za krmiljenje celote.

Načrt izvajana pri predmetu PMTM in izpitni red 

Učno gradivo - predavanja

Uvod v Industrijo 4.0

Opredelitev pametne tovarne

Discipline, sistemi in tehnologije za I 4.0

Ključni pristopi razvoja pametnih tovarn

Ključni pristopi razvoja pametnih tovarn_2

Referenčni arhitekturni modeli pametne tovarne

Povezljivost in komunikacijski protokoli v pametni tovarni 

Koncepti pametne tovarne in distribuirani sistemi_Top-Down in Bottom_up pristop

Koncept Digitalnih dvojčkov_5-dimenzionalno modeliranje_krmiljenje PT z DD

Krmiljenje pametne proizvodnje z digitalnim dvojčkom

 

PMTM_23-24_Rezultati_kolokvija_brez vaj

PMTM_23-24_Ocene - prijavite se na prvi izpitni rok

 

Timsko delo

 NAVODILA za TIMSKO DELO pri predmetu PAMETNE TOVARNE

 

Učno gradivo - vaje

Varno_delo_v_lab_LASIM_PMTM_23_24

 

PMTM_UV_2023_2024

PMTM_V1_2023_2024

PMTM_V1_gradivo

PMTM_V1_dokumen.tips_uarm-assembly-instructions-v123

PMTM_V1_Getting_Started_with_uArm_v1.1

PMTM_V2-V3_2023_2024

PMTM_V4_2023_2024

PMTM_V5_2023_2024

PMTM_V6_2023_2024

PMTM_V7-V8_2023_2024

PMTM_V9_2023_2024

PMTM_V10_DT_2023_2024

PMTM_V10_naloga_2023_2024

PMTM_V10_Podatki   bg

PMTM_V12_2023_2024

 

OCENE IZ VAJ

PMTM_23_24_ocene-vaj_2024_01_17

 

Laboratorij LASIM