Osebna izkaznica:


Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Laboratorij LASIM

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenija


Tel.: +386 (0)1 4771 726

        +386 (0)1 4771 760

Fax: +386 (0)1 2518 567


E-mail: niko.herakovic@fs.uni-lj.si

Projekti

STAGE – NOVA POBUDA, KI ODPIRA NOVE PRILOŽNOSTI EVROPSKIM PODJETJEM ZA OBLIKOVANJE NOVE STRATEGIJE TRAJNOSTNE GOSPODARSKE RASTI (1.6.2022 - 31.5.2025)

Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko (LASIM), ki ga vodi prof. dr. Niko Herakovič, kot pomemben partner sodeluje na triletnem  EVROPSKEM projektu z naslovom STAGE – NEW INITIATIVE UNLOCKS OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN COMPANIES TO SHAPE A NEW WAVE OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH. STAGE ekosistem, v okviru programa Horizon in Evropske komisije združuje 14 uglednih organizacij iz 12 držav. Projekt STAGE bo s podporo Evropske komisije ustvaril edinstven izobraževalni in podorni ekosistem s poudarkom na trajnostni preobrazbi industrijskih podjetij, predvsem MSP-jev, v globalno vodilna, agilna in zelena podjetja.

STAGE_Network STAGE_Ecosystem

Pobuda združuje strokovnjake s širokega spektra področij, vključno s proizvodnjo, procesnim inženiringom in poslovnim modeliranjem, financami in strategijo trajnostnega razvoja. V okviru projekta bodo partnerji STAGE z obsežno mrežo trajnostnih centrov:

✔ Zagotovili analizo in ocene inovativnosti in trajnosti tisočim malim in srednjim podjetjem (MSP) ter jim pomagali izdelati načrte z akcijskimi koraki za doseganje ciljev trajnosti.

✔ Izobrazili več sto svetovalcev za trajnostni prehod in jih povezali v močan podporni trajnostni ekosistem.

✔ Zagotovili poglobljeno industrijsko usposabljanje za več sto izbranih MSPjev z namenom izdelave podjetjem prilagojenih načrtov za trajnostni prehod (ST – Sustainability Plans).

✔ Ponudili finančne spodbude (vavčerje) MSP-jem za dostop do prilagojenih svetovalnih storitev in finančne podpore za izvajanje načrtov za trajnostni prehod (ST).

✔Olajšati naložbe MSP-jem z največjim potencialom, zaradi česar bodo izbrana podjetja postala vodilna Evropska podjetja na področju industrijskega gospodarstva.

 STAGE_Programme (2)

 

Raziskovalna skupina Laboratorija za strego, montažo in pnevmatiko ima vodilno vlogo v delovnem sklopu »Industrijske inovacije in trajnostna podpora podjetjem«. Glavni namen je razviti nov inovativni pristop decentralizirane podpore podjetjem in nov podporni izobraževalni in svetovalni program za MSP-je in svetovalce za trajnostni razvoj.

STAGE logo

https://stagepartners.eu/

EN-Funded by the EU-POS EN Co-funded by the EU_POS

  

 

 

Laboratorij LASIM