Osebna izkaznica:


Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Laboratorij LASIM

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenija


Tel.: +386 (0)1 4771 726

        +386 (0)1 4771 760

Fax: +386 (0)1 2518 567


E-mail: niko.herakovic@fs.uni-lj.si

Razvojno-raziskovalna področja in aktivnosti

LASIM - laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko se v zadnjih dveh desetletjih usmerja v razvoj naprednih inovativnih procesov in sistemov izdelovalnih tehnologij, ki zajemajo ključne trehnologije industrije 4.0.

Podrocja lasim_1

Slika: Področja raziskav.

Najpomembnejše področje, ki ga v laboratoriju gojimo že zadnjih 20 let, predstavlja modeliranje, simulacija in optimizacija proizvodnih in logističnih procesov izdelovalnih tehnologij. Še posebej lahko izpostavimo področje DIGITALNEGA LEAN-A in DIGITALIZACIJO PROCESOV IN SISTEMOV, ki sta pravzaprav vključena v prav vsa ostala področja in predstavljata osrednji del vseh obravnavanih področij. V sklopu industrije 4.0 smo fokusirani na: koncipiranje pametnih tovarn kot inteligentnih distribuiranih sistemov, digitalni dvojčki proceosv in sistemov, inteligentni algoritmi za odločanje in upravljanje s podatki (umetna inteligenca - AI), modeliranje, simulacija, optimizacija in monitoring proizvodnih procesov, inovativne strategije implementacije novih tehnologij v obstoječe procese, novi arhitekturni modeli pametnih tovarn, distribuirani sistemi, povezljivost in komunikacija, internet stvari, računanje na robu (Edge Computing), tehnologije oblaka, 3D tiskanje v proizvodnih procesih, obogatena resničnost (AR), navidezna resničnost (VR), RFID tehnologije sledenja materialu, robotika v proizvodnji, napredna ročna montažna mesta (I 4.0) s kolaborativnimi roboti.

Pri raziskovalnem delu sodelujemo s pomembnimi institucijami v Sloveniji in inovativnimi, ter uspešnimi podjetji. Poleg sodelovanja na nacionalnem nivoju se povezujemo z drugimi mednarodnimi partnerji v okviru evropskih projektov in iniciativ.

SodelovanjeLASIM

Slika: Sodelovanje na različnih področjih.

 

 

 

prod-log-hand-ts

Laboratorij LASIM