Osebna izkaznica:


Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Laboratorij LASIM

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenija


Tel.: +386 (0)1 4771 726

        +386 (0)1 4771 760

Fax: +386 (0)1 2518 567


E-mail: niko.herakovic@fs.uni-lj.si

Razvojno-raziskovalna področja in aktivnosti

Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko pokriva več raziskovalno-znanstvenih področij. V zadnjih dveh desetletjih so raziskave usmerjene predvsem v razvoj naprednih inovativnih procesov in sistemov izdelovalnih tehnologij, ki zajemajo ključne trehnologije I4.0.

Podrocja lasim_1

Najpomembnejše področje, ki ga v laboratoriju gojimo že zadnjih 20 let, predstavlja modeliranje, simulacija in optimizacija proizvodnih in logističnih procesov izdelovalnih tehnologij. Še posebej lahko izpostavimo področje DIGITALNEGA LEAN-A in DIGITALIZACIJO PROCESOV IN SISTEMOV, ki sta pravzaprav vključena v prav vsa ostala področja in predstavljata osrednji del vseh obravnavanih področij. V sklopu I4.0 smo fokusirani na: razvoj digitalnih dvojčkov, razvoj inteligentnih algoritmov za določanje in analizo ter upravljanja s podatki (umetna inteligenca - AI), modeliranje, simulacija, optimizacija in monitoring proizvodnih procesov, razvoj inovativnih strategij implementacije novih tehnologij v obstoječe procese, razvoj novih arhitekturnih modelov in smernic za vključitev konceptov pametne tovarne v realno okolje, razvoj in vključitev distribuiranih sistemov in strategije povezav ter komunikacije, internet stvari in oblačne tehnologije, vključitev aditivnih tehnologij, AR, VR tehnologij, RFID tehnologije, pametni robotski sistemi in orodja/prijemala, razvoj novih konceptov ročnih montažnih mest in novih strategij montaže.

Pri raziskovalnem delu sodelujemo z najpomembnejšimi institucijami v Sloveniji in najbolj inovativnimi, ter najuspešnešimi podjetji. Poleg sodelovanja na nacionalnem nivoju se povezujemo z drugimi mednarodnimi partnerji v okviru evropskih projektov in iniciativ.

 

SodelovanjeLASIM

 

prod-log-hand-ts

Laboratorij LASIM