Robotizirana proizvodnja (3067-V) - NOVI
Kolokvij je planiran v torek 12.12. 2023 ob 17:30 v predavalnici II/2 (čas pisanja 60 min, snov vključno z robotskimi prijemali)
 

Vsebina

Cilji: usvojiti znanja o pogojih, namenu in tehnikah robotizirane proizvodnje, spoznati tipe robotov, njihovo anatomijo in primernost njihove uporabe po tipih proizvodnje, glede na postavljene kriterije, usvojiti osnove in pogoje, kriterije ter načine uporabe kolaborativnih robotov v proizvodnji, usvojiti koncepte krmiljenja industrijskih in kolaborativnih robotov ter njihovo programiranje, spoznati robotska prijemala, njihove značilnosti ter kriterije izbire za posamezne aplikacije.
 
Pridobljena znanja in spretnosti: poznavanje in razumevanje osnov robotizacije proizvodnje, izbire in programiranja robotov industrijskih ter kolaborativnih robotov in robotskih prijemal za različne aplikacije in tipe proizvodnje, uporaba programskih jezikov za programiranje robotov, uporaba programskih orodij za simulacijo gibanja robotske roke, izbira ustreznih tipov in vrste robota ter robotskih prijemal za različne aplikacije.
 
 

Učno gradivo za predavanja

.............................Snov za kolokvij....................................
.............................Snov za kolokvij....................................
 
 

Priloge za vaje

  V pripravi!

 

Laboratorij LASIM