Proizvodno inženirstvo (2038-U)

Načrt izvajanja predmeta

Povezava: Načrt inzvajanja predmeta in izpitni red - PI 2023/2024

 

Vsebina

  • Uvod in predstavitev vsebine predmeta
  • Montaža v proizvodnem sistemu:

    Opredelitev procesa montaže kot dela proizvodnega procesa.
    Montaža v življenjski dobi izdelka.
    Vpliv parametrov na izbiro montažnih metod.
    Povezovanje montaže z ostalimi procesi izdelave.

  • Izdelki in montažni proces:

    Zveze in montažne operacije
    Struktura montažnega procesa.

  • Montažni sistemi:

    Ročni in avtomatizirani montažni sistemi,
    Fleksibilna avtomatizacija montaže
    Nizko cenovna inteligentna montaža

  • Komponente montažnih sistemov:

    Roboti in strojni vid ter senzorika v montaži
   Komponente za oskrbo sestavnih delov

  • Oblikovanje izdelkov za montažo:

    Oblikovanje izdelkov za ročno, avtomatizirano in robotizirano montažo.

  • Organizacijske zasnove proizvodnih in storitvenih organizacij:

     Linijska, funkcijska in štabno linijska struktura.
    Projektna in matrična struktura.
    Just in Time, KANBAN, Vitka in virtualna proizvodnja.
    Sočasno inženirstvo.

  • Analize gospodarnosti:

    Analiza praga dobička in analiza ciljnih stroškov.
    Analiza vrednosti in analiza koristnosti.

  • Metode določanja časovnih normativov:

    Računalniško podprta metoda naključnega snemanja časovnih struktur stanj ter snemanja časov.
    Metode v naprej napovedanih časov – WF sistem.
    Računanje časov rabe delovnih sredstev.
    Čas za izvedbo delovne naloge.

  • Investicijski račun:

    Vrste investicij.
    Statični investicijski račun in dinamični investicijski račun (gospodarnost, rentabilnost, metoda  kapitalizirane vrednosti).

Predavanja

 

VAJE

Priloge dobite na vajah.

UV - PI - uvodna vaja 2024

V2_PRIR_SI-SM_23_24 

V3_PRIR_NRMM_23_24

V4_PRIR_NM_23_24

 

Laboratorij LASIM