Osebna izkaznica:


Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Laboratorij LASIM

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenija


Tel.: +386 (0)1 4771 726

        +386 (0)1 4771 760

Fax: +386 (0)1 2518 567


E-mail: niko.herakovic@fs.uni-lj.si

Domov

Aktualne novice

26.3.2024 STAGE: Tretji razpis za nepovratna sredstva v okviru The STAGE Financial Grant Programme

27.10.2023 STAGE: First Open Call for Grants - Deadline extended 

30.11.2022 GoDigital - Sodelovanje LASIM in Adrie Dom d.o.o. obrodilo sadove z nagrado za najboljši digitalni projekt 2022 (več).

5.11.2020 Lasim ustanovil digitalno inovacijsko stičišče DIH za digitalne dvojčke logističnih sistemov in proizvodnih procesov in sistemov (DIH-DiTMaPS)

20.11.2019 Prof. dr. Niko Herakovič prejemnik prestižne Puhove nagrade za vrhunske dosežke na področju industrijske robotske tehnologije. 

 

STAGE - Sustainable Transition to the Agile and Green Enterprise

New call on sustainability financial support opens on 7 December

Small and medium-sized enterprises can receive up to €50,000 grantsImage for Article

The STAGE Financial Grant Programme has launched the second grant call for supporting EU climate and environmental strategic goals.

Similarly to our previous call, STAGE has made €50,000 in funding and hands-on advisory support available for enterprises to develop investment concepts on innovation and zero waste economy.

Grants will be distributed in different funding stages and will be spent by companies to:  

✔ Prepare an investment project plan (modernization and technological innovation, automatization, digitalization, implementation of renewable energy or circular economy models, etc.);

✔ Pay for additional services needed for the investment plan preparation (feasibility study, technology audit, data collection and analysis of carbon footprint assessment, prototyping, pilot testing and demonstration, business process adaptation, support for use of testing facilities, other specialized consulting and coaching services related to the preparation of the investment plan)

STAGE is a unique support mechanism, co-funded by the European Commission, helping enterprises with sustainability reporting and investment readiness.

The current call will stay open until 7 February 2024. Applicants from across the EU plus countries  associated to Horizon Europe are eligible to apply.  

This grant will allow beneficiaries to act on their needs related to developing investment plans in support of their sustainable future. 

Applying for the funding is simple. Companies first need to register on the STAGE platform and then complete the first step – Initial Assessment – an easy to use tool that analyses an organization's performance in different ESG aspects, as well as its level of innovation. After that companies need to go to the Application section of the platform and follow the instructions to participate.

For the chosen beneficiaries the offer includes dedicated advisory support, pushing a project idea one step closer to being matched with either private or public investors.  

Sustainability Advisors play a crucial role in this process, providing expert guidance to companies for developing their investment plans and these experts can also benefit from the current open call.

Important: Funding should be spent on services provided only by Sustainability Advisors, who are part of the STAGE eco-system and are registered on the platform. 

For more information you can visit The STAGE Financial grant scheme section: https://stagepartners.eu/financial-grants

Program STAGE Sustainability Transition je zdaj odprt!

V ambicioznem prizadevanju za spodbujanje trajnosti in podporo zelenim pobudam je program STAGE objavil razpis, ki vabi podjetja k sodelovanju v edinstvenem trajnostnem prehodu. Ta pobuda, namenjena industrijskim podjetjem, ponuja namensko podporo za preoblikovanje podjetij v konkurenčna in trajnostno vodilna podjetja v evropski industrijski skupnosti.

Program STAGE ponuja številne ugodnosti podjetjem, ki želijo doseči trajnostni učinek. Podjetja, ki se pridružijo tej preobrazbeni poti, lahko pričakujejo:

1. Oceno trajnosti: Vsa podjetja so upravičena do brezplačne uporabe ocenjevalnih orodij STAGE! To vključuje začetno oceno, ki ocenjuje poslovanje podjetja z različnih socialnih, inovacijskih, upravljavskih, okoljskih in gospodarskih vidikov ter jim nudi kazalnik, ki opisuje področja za izboljšave. Poleg tega bo na voljo poglobljena ocena uspešnosti za zbiranje več podrobnosti o inženirstvu izdelkov, industriji 4.0, trajnosti proizvodnje in poslovni strategiji. Vsem udeležencem bosta na voljo tudi orodje za ocenjevanje ogljičnega odtisa za izračun škodljivih emisij in ocena EU skladnosti (EU Taxonomy).

2. Trajnostni tečaji usposabljanja: podjetja se lahko prosto udeležijo modulov za usposabljanja, zasnovanih izključno za platformo STAGE. Ti viri pomagajo izboljšati znanje na določenih področjih trajnosti. Udeleženci lahko dostopajo do decentraliziranih treningov usposabljanja in se udeležijo spletnih ali osebnih delavnic, ki spodbujajo razprave in priložnosti za mreženje.

3. Program finančnih nepovratnih sredstev in prilagojeno svetovanje: za finančno podporo bodo lahko zaprosila tudi mala in srednje velika podjetja (MSP) iz držav članic EU ali pridruženih držav Horizon Europe. Program finančnih nepovratnih sredstev STAGE ponuja financiranje do 50.000 EUR na MSP, razdeljeno v dveh fazah. Ta finančna pomoč olajša razvoj načrtov investicijskih projektov in pridobivanje sredstev za trajnostne prehode. Te nepovratna sredstva bo prejelo največ 100 MSP, pri čemer bodo veljala posebna izbirna merila. Poleg tega lahko MSP dostopajo do podpornih orodij za finančno svetovanje za analizo poslovnih potreb, razvoj finančnih načrtov in prepoznavanje ustreznih finančnih instrumentov. 20 MSP z največjim potencialom bo prejelo dodatno finančno pomoč za privabljanje zasebnih naložb.

Vsa sodelujoča podjetja se bodo povezala z enim ali več svetovalci za trajnost glede na njihove želje in potrebe. Ti strokovnjaki bodo podjetja usmerjali med vsakim korakom njihovega programa STAGE in jim pomagali razviti njihove prilagojene načrte trajnostnega prehoda – ključni dokument, s katerim lahko zaprosite za nepovratna sredstva in postanete pripravljeni na naložbe.

Ker svet še naprej daje prednost okoljski zavesti, program STAGE predstavlja neprimerljivo priložnost za podjetja, da pozitivno vplivajo na svojo trajnostno pot. Ne glede na trenutni status podjetja ta ekosistem zagotavlja orodja, vire in smernice, potrebne za spodbujanje dolgotrajnih, ekološko ozaveščenih praks.

Za tiste, ki jih zanima korak k trajnosti, je platforma STAGE zdaj na voljo za registracijo. Pridružite se in stopite na pot pomembnih sprememb v globalnem poslovnem okolju. Skupaj lahko utremo pot za bolj okoljsko ozaveščeno in uspešno prihodnost.

Pridružite se ekosistemu STAGE: postanite svetovalec za trajnost in spodbujajte zeleno preobrazbo

Ste strokovnjak za trajnostni razvoj ali finančni strokovnjak, ki vas zanima vodenje podjetij na njihovi poti zelene preobrazbe? Ali želite pomembno vplivati na področju trajnostnega prehoda in naložb? Potem ne iščite več! Platforma STAGE poziva predane svetovalce za trajnost, da se pridružijo njenemu edinstvenemu ekosistemu in podprejo industrijska podjetja, da postanejo voditelji evropskega zelenega gospodarstva.

Platforma STAGE ponuja celovito podporo podjetjem, ki želijo sprejeti okolju prijazne prakse in hkrati povečati svojo konkurenčnost. Svetovalci za trajnost igrajo ključno vlogo v tem procesu, saj zagotavljajo strokovno vodenje in sprostijo potencial podjetij, ki si prizadevajo za trajnostno rast.

Znotraj ekosistema STAGE nudijo svetovalci za trajnostni razvoj svoje strokovno znanje na različnih področjih:
1. Trajnostni prehod: strokovnjaki, usposobljeni za oblikovanje izdelkov, agilno in zeleno proizvodnjo, krožno gospodarstvo, procese recikliranja, ravnanje z odpadki, obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost, okoljske standarde EU in sektorsko usposobljenost.
2. Finance: Strokovnjaki, ki dobro poznajo združitve in prevzeme (M&A), korporativne finance (npr. svetovanje pri poslih, svetovanje pri transakcijah, vrednotenje), dodeljevanje kapitala in finančne vire za prehod na trajnost.
 
Kot svetovalec za trajnostni razvoj STAGE boste dostop do različnih ugodnosti:
1. Dostop do vseevropskega podpornega ekosistema: Ko boste odobreni, boste del močne in podporne mreže prehoda na trajnostni razvoj, ki vas bo povezala z novimi strankami po vsej Evropi.
2. Najsodobnejša orodja za trajnostno in finančno ocenjevanje: pridobite brezplačen dostop do najsodobnejših orodij za ocenjevanje, ki obravnavajo potrebe podjetij po trajnostnem prehodu in vas krepijo pri interakcijah s strankami.
3. Brezplačna usposabljanja za inovacije in trajnost: Izboljšajte svoje sposobnosti in pridobite certifikat z brezplačno udeležbo na izobraževanjih in delavnicah.
4. Neposredna vključenost v program finančnih nepovratnih sredstev STAGE: Kot svetovalec za trajnostni razvoj boste vodili stranke iz MSP (mala in srednje velika podjetja) skozi trajnostno preobrazbo v okviru programa STAGE. Izbrana podjetja bodo uporabila program finančnih nepovratnih sredstev STAGE za plačilo strokovnih storitev, ki jih prejmejo od svetovalcev.

Svetovalce za trajnost spodbujamo, da evropska industrijska mala in srednja podjetja izkoristijo podporo STAGE.

Ne zamudite te priložnosti, da postanete del vplivnega tranzicijskega ekosistema trajnostnega razvoja in spodbujate zeleno preobrazbo v evropski industriji. Platforma STAGE nestrpno pričakuje predane svetovalce za trajnost, ki so pripravljeni trajno vplivati na globalno zeleno okolje. Izkoristite skupne vire in se povežite s svojo naslednjo stranko na poti v bolj zeleno in trajnostno prihodnost!

Registrirajte se še danes!

Nova pobuda, ki odpira priložnosti evropskim podjetjem za oblikovanje strategije trajnostne gospodarske rasti

Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko (laboratorij LASIM) kot pomemben partner sodeluje na triletnem EVROPSKEM projektu z naslovom STAGE – NEW INITIATIVE UNLOCKS OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN COMPANIES TO SHAPE A NEW WAVE OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH. STAGE ekosistem, v okviru programa Horizon in Evropske komisije združuje 14 uglednih organizacij iz 12 držav. Projekt STAGE bo s podporo Evropske komisije ustvaril edinstven izobraževalni in podorni ekosistem s poudarkom na trajnostni preobrazbi industrijskih podjetij, predvsem MSP-jev, v globalno vodilna, agilna in zelena podjetja.

Pobuda združuje strokovnjake s širokega spektra področij, vključno s proizvodnjo, procesnim inženiringom in poslovnim modeliranjem, financami in strategijo trajnostnega razvoja. V okviru projekta bodo partnerji STAGE z obsežno mrežo trajnostnih centrov:

 

slika1

✔ Zagotovili analizo in ocene inovativnosti in trajnosti tisočim malim in srednjim podjetjem (MSP) ter jim pomagali izdelati načrte z akcijskimi koraki za doseganje ciljev trajnosti.
✔ Izobrazili več sto svetovalcev za trajnostni prehod in jih povezali v močan podporni trajnostni ekosistem.
✔ Zagotovili poglobljeno industrijsko usposabljanje za več sto izbranih MSPjev z namenom izdelave podjetjem prilagojenih načrtov za trajnostni prehod (ST – Sustainability Plans).
✔ Ponudili finančne spodbude (vavčerje) MSP-jem za dostop do prilagojenih svetovalnih storitev in finančne podpore za izvajanje načrtov za trajnostni prehod (ST).
✔Olajšati naložbe MSP-jem z največjim potencialom, zaradi česar bodo izbrana podjetja postala vodilna Evropska podjetja na področju industrijskega gospodarstva.

Raziskovalna skupina Laboratorija za strego, montažo in pnevmatiko ima vodilno vlogo v delovnem sklopu »Industrijske inovacije in trajnostna podpora podjetjem«. Glavni namen je razviti nov inovativni pristop decentralizirane podpore podjetjem in nov podporni izobraževalni in svetovalni program za MSP-je in svetovalce za trajnostni razvoj.

 

Slika2

Povezava na spletno stran projekta (link to project webpage): https://stagepartners.eu/

Slika3  Slika4

INNO2MARE - DRIVING INNOVATION FOR A GREEN, DIGITAL, AND SMART MARITIME ECOSYSTEMS

inno2mare_logo_Page_3

   INNO2MARE project will strengthen the capacity for excellence of Western Slovenian and Adriatic Croatian innovation ecosystems through a set of jointly designed and implemented actions that will support the digital and green transitions of the maritime and connected industries.
www.inno2mare.eu

 

Croatia and Slovenia are neighbours and among Europe’s smaller countries located along the Adriatic sea. In this context, the EU-funded INNO2MARE project will support the digital and green transitions in western Slovenian and Adriatic Croatian innovation ecosystems. In all the project activities, the two ecosystems will strongly benefit from the sharing of best practices of the Flemish innovation ecosystem, one of the most developed maritime innovation ecosystems globally. The project will contribute to reducing the innovation divide in Europe by systematically connecting the innovation actors within and between the ecosystems and creating synergies in R&I investments’ planning and execution, thus developing a true innovation culture.

We will implement three R&I pilot projects that address the key challenges related to maritime.

  1. Improved fire evacuation VR model of a ship engine room.
  2. Digital twin of hybrid hydrogen systems supported by AI for sustainable and efficient energy conversion and management for distributed networks
  3. Autonomous shipping technology supported by AI.
 

inno2mare_partners

 

 Slika3

Main target groups

Policy makers
Academic institutions
Business actors
Industry
R&I personnel, Professionals in R&I intensive domains, seafarers
Entrepreneurs & leaders
Ecosystems’ citizens
Customers and end users
Local and regional innovation ecosystems in Widening countries and beyond

 

EN-Funded by the EU-PANTONE 
Funded by the European Union under the Horizon Europe Grant N°101087348

 

Prvi v Sloveniji zgradili demonstracijski center PAMETNE TOVARNE

Dejavnosti laboratorija LASIM

Poleg pedagoškega dela, to je izobraževanje študentov na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo, smo preko razvojno-raziskovalnega dela tesno povezani z industrijskimi partnerji za katere izvajamo izobraževalne delavnice. V okviru področij, ki jih pokrivamo, podjetjem nudimo strokovno pomoč in svetovanje preko projektnih nalog in zaključnih nalog študentov.
Dejavnosti_LASIM

  

Organizacija posveta Avtomatizacija Strege in Montaže 2023 (ASM '23)

  ASM2023_GZS_logo_L-link_CTC

 

 Sodelovanje z industrijo na R&D projektih

   
     

 

   
 
     
     

 

Laboratorij LASIM