Osebna izkaznica:


Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Laboratorij LASIM

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenija


Tel.: +386 (0)1 4771 726

        +386 (0)1 4771 760

Fax: +386 (0)1 2518 567


E-mail: niko.herakovic@fs.uni-lj.si

Domov

Aktualne novice

30.11.2022 GoDigital - Sodelovanje LASIM in Adrie Dom d.o.o. obrodilo sadove z nagrado za najboljši digitalni projekt 2022 (več).

5.11.2020 Lasim ustanovil digitalno inovacijsko stičišče DIH za digitalne dvojčke logističnih sistemov in proizvodnih procesov in sistemov (DIH-DiTMaPS)

20.11.2019 Prof. dr. Niko Herakovič prejemnik prestižne Puhove nagrade za vrhunske dosežke na področju industrijske robotske tehnologije. 

 

STAGE project

Program STAGE Sustainability Transition je zdaj odprt!

V ambicioznem prizadevanju za spodbujanje trajnosti in podporo zelenim pobudam je program STAGE objavil razpis, ki vabi podjetja k sodelovanju v edinstvenem trajnostnem prehodu. Ta pobuda, namenjena industrijskim podjetjem, ponuja namensko podporo za preoblikovanje podjetij v konkurenčna in trajnostno vodilna podjetja v evropski industrijski skupnosti.

Program STAGE ponuja številne ugodnosti podjetjem, ki želijo doseči trajnostni učinek. Podjetja, ki se pridružijo tej preobrazbeni poti, lahko pričakujejo:

1. Oceno trajnosti: Vsa podjetja so upravičena do brezplačne uporabe ocenjevalnih orodij STAGE! To vključuje začetno oceno, ki ocenjuje poslovanje podjetja z različnih socialnih, inovacijskih, upravljavskih, okoljskih in gospodarskih vidikov ter jim nudi kazalnik, ki opisuje področja za izboljšave. Poleg tega bo na voljo poglobljena ocena uspešnosti za zbiranje več podrobnosti o inženirstvu izdelkov, industriji 4.0, trajnosti proizvodnje in poslovni strategiji. Vsem udeležencem bosta na voljo tudi orodje za ocenjevanje ogljičnega odtisa za izračun škodljivih emisij in ocena EU skladnosti (EU Taxonomy).

2. Trajnostni tečaji usposabljanja: podjetja se lahko prosto udeležijo modulov za usposabljanja, zasnovanih izključno za platformo STAGE. Ti viri pomagajo izboljšati znanje na določenih področjih trajnosti. Udeleženci lahko dostopajo do decentraliziranih treningov usposabljanja in se udeležijo spletnih ali osebnih delavnic, ki spodbujajo razprave in priložnosti za mreženje.

3. Program finančnih nepovratnih sredstev in prilagojeno svetovanje: za finančno podporo bodo lahko zaprosila tudi mala in srednje velika podjetja (MSP) iz držav članic EU ali pridruženih držav Horizon Europe. Program finančnih nepovratnih sredstev STAGE ponuja financiranje do 50.000 EUR na MSP, razdeljeno v dveh fazah. Ta finančna pomoč olajša razvoj načrtov investicijskih projektov in pridobivanje sredstev za trajnostne prehode. Te nepovratna sredstva bo prejelo največ 100 MSP, pri čemer bodo veljala posebna izbirna merila. Poleg tega lahko MSP dostopajo do podpornih orodij za finančno svetovanje za analizo poslovnih potreb, razvoj finančnih načrtov in prepoznavanje ustreznih finančnih instrumentov. 20 MSP z največjim potencialom bo prejelo dodatno finančno pomoč za privabljanje zasebnih naložb.

Vsa sodelujoča podjetja se bodo povezala z enim ali več svetovalci za trajnost glede na njihove želje in potrebe. Ti strokovnjaki bodo podjetja usmerjali med vsakim korakom njihovega programa STAGE in jim pomagali razviti njihove prilagojene načrte trajnostnega prehoda – ključni dokument, s katerim lahko zaprosite za nepovratna sredstva in postanete pripravljeni na naložbe.

Ker svet še naprej daje prednost okoljski zavesti, program STAGE predstavlja neprimerljivo priložnost za podjetja, da pozitivno vplivajo na svojo trajnostno pot. Ne glede na trenutni status podjetja ta ekosistem zagotavlja orodja, vire in smernice, potrebne za spodbujanje dolgotrajnih, ekološko ozaveščenih praks.

Za tiste, ki jih zanima korak k trajnosti, je platforma STAGE zdaj na voljo za registracijo. Pridružite se in stopite na pot pomembnih sprememb v globalnem poslovnem okolju. Skupaj lahko utremo pot za bolj okoljsko ozaveščeno in uspešno prihodnost.

Pridružite se ekosistemu STAGE: postanite svetovalec za trajnost in spodbujajte zeleno preobrazbo

Ste strokovnjak za trajnostni razvoj ali finančni strokovnjak, ki vas zanima vodenje podjetij na njihovi poti zelene preobrazbe? Ali želite pomembno vplivati na področju trajnostnega prehoda in naložb? Potem ne iščite več! Platforma STAGE poziva predane svetovalce za trajnost, da se pridružijo njenemu edinstvenemu ekosistemu in podprejo industrijska podjetja, da postanejo voditelji evropskega zelenega gospodarstva.

Platforma STAGE ponuja celovito podporo podjetjem, ki želijo sprejeti okolju prijazne prakse in hkrati povečati svojo konkurenčnost. Svetovalci za trajnost igrajo ključno vlogo v tem procesu, saj zagotavljajo strokovno vodenje in sprostijo potencial podjetij, ki si prizadevajo za trajnostno rast.

Znotraj ekosistema STAGE nudijo svetovalci za trajnostni razvoj svoje strokovno znanje na različnih področjih:
1. Trajnostni prehod: strokovnjaki, usposobljeni za oblikovanje izdelkov, agilno in zeleno proizvodnjo, krožno gospodarstvo, procese recikliranja, ravnanje z odpadki, obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost, okoljske standarde EU in sektorsko usposobljenost.
2. Finance: Strokovnjaki, ki dobro poznajo združitve in prevzeme (M&A), korporativne finance (npr. svetovanje pri poslih, svetovanje pri transakcijah, vrednotenje), dodeljevanje kapitala in finančne vire za prehod na trajnost.
 
Kot svetovalec za trajnostni razvoj STAGE boste dostop do različnih ugodnosti:
1. Dostop do vseevropskega podpornega ekosistema: Ko boste odobreni, boste del močne in podporne mreže prehoda na trajnostni razvoj, ki vas bo povezala z novimi strankami po vsej Evropi.
2. Najsodobnejša orodja za trajnostno in finančno ocenjevanje: pridobite brezplačen dostop do najsodobnejših orodij za ocenjevanje, ki obravnavajo potrebe podjetij po trajnostnem prehodu in vas krepijo pri interakcijah s strankami.
3. Brezplačna usposabljanja za inovacije in trajnost: Izboljšajte svoje sposobnosti in pridobite certifikat z brezplačno udeležbo na izobraževanjih in delavnicah.
4. Neposredna vključenost v program finančnih nepovratnih sredstev STAGE: Kot svetovalec za trajnostni razvoj boste vodili stranke iz MSP (mala in srednje velika podjetja) skozi trajnostno preobrazbo v okviru programa STAGE. Izbrana podjetja bodo uporabila program finančnih nepovratnih sredstev STAGE za plačilo strokovnih storitev, ki jih prejmejo od svetovalcev.

Svetovalce za trajnost spodbujamo, da evropska industrijska mala in srednja podjetja izkoristijo podporo STAGE.

Ne zamudite te priložnosti, da postanete del vplivnega tranzicijskega ekosistema trajnostnega razvoja in spodbujate zeleno preobrazbo v evropski industriji. Platforma STAGE nestrpno pričakuje predane svetovalce za trajnost, ki so pripravljeni trajno vplivati na globalno zeleno okolje. Izkoristite skupne vire in se povežite s svojo naslednjo stranko na poti v bolj zeleno in trajnostno prihodnost!

Registrirajte se še danes!

Nova pobuda, ki odpira priložnosti evropskim podjetjem za oblikovanje strategije trajnostne gospodarske rasti

 

Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko (laboratorij LASIM) kot pomemben partner sodeluje na triletnem EVROPSKEM projektu z naslovom STAGE – NEW INITIATIVE UNLOCKS OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN COMPANIES TO SHAPE A NEW WAVE OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH. STAGE ekosistem, v okviru programa Horizon in Evropske komisije združuje 14 uglednih organizacij iz 12 držav. Projekt STAGE bo s podporo Evropske komisije ustvaril edinstven izobraževalni in podorni ekosistem s poudarkom na trajnostni preobrazbi industrijskih podjetij, predvsem MSP-jev, v globalno vodilna, agilna in zelena podjetja.

Pobuda združuje strokovnjake s širokega spektra področij, vključno s proizvodnjo, procesnim inženiringom in poslovnim modeliranjem, financami in strategijo trajnostnega razvoja. V okviru projekta bodo partnerji STAGE z obsežno mrežo trajnostnih centrov:

 

slika1

✔ Zagotovili analizo in ocene inovativnosti in trajnosti tisočim malim in srednjim podjetjem (MSP) ter jim pomagali izdelati načrte z akcijskimi koraki za doseganje ciljev trajnosti.
✔ Izobrazili več sto svetovalcev za trajnostni prehod in jih povezali v močan podporni trajnostni ekosistem.
✔ Zagotovili poglobljeno industrijsko usposabljanje za več sto izbranih MSPjev z namenom izdelave podjetjem prilagojenih načrtov za trajnostni prehod (ST – Sustainability Plans).
✔ Ponudili finančne spodbude (vavčerje) MSP-jem za dostop do prilagojenih svetovalnih storitev in finančne podpore za izvajanje načrtov za trajnostni prehod (ST).
✔Olajšati naložbe MSP-jem z največjim potencialom, zaradi česar bodo izbrana podjetja postala vodilna Evropska podjetja na področju industrijskega gospodarstva.

Raziskovalna skupina Laboratorija za strego, montažo in pnevmatiko ima vodilno vlogo v delovnem sklopu »Industrijske inovacije in trajnostna podpora podjetjem«. Glavni namen je razviti nov inovativni pristop decentralizirane podpore podjetjem in nov podporni izobraževalni in svetovalni program za MSP-je in svetovalce za trajnostni razvoj.

 

Slika2

Povezava na spletno stran projekta (link to project webpage): https://stagepartners.eu/

Slika3  Slika4

 

Prvi v Sloveniji zgradili demonstracijski center PAMETNE TOVARNE

Dejavnosti laboratorija LASIM

Poleg pedagoškega dela, to je izobraževanje študentov na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo, smo preko razvojno-raziskovalnega dela tesno povezani z industrijskimi partnerji za katere izvajamo izobraževalne delavnice. V okviru področij, ki jih pokrivamo, podjetjem nudimo strokovno pomoč in svetovanje preko projektnih nalog in zaključnih nalog študentov.
Dejavnosti_LASIM

  

Organizacija posveta Avtomatizacija Strege in Montaže 2020 (ASM '20)

  

ASM2020_GZS_logo_L-link

 

 Sodelovanje z industrijo na R&D projektih

   
     

 

   
 
     
     
Laboratorij LASIM