Montaža (3071) - STARI

Vsebina

  • Montaža, montažni proces, montažna opravila, montažne operacije.
  • Tehnika povezovanja.
  • Struktura izdelka in struktura montaže.
  • Ročna montaža (oblikovanje ročnega montažnega mesta in ergonomija, povezovanje ročnih montažnih mest).
  • Montažne naprave in postroji (standardne montažne enote, montažni avtomati, paletni montažni sistemi, manipulatorji in roboti v montaži).
  • Avtomatizirana kontrola in preskusna mesta v montaži.
  • Oblikovanje izdelkov za montažo.
  • Kriteriji za izbiro in načrtovanje montažnega postroja.

 

Dokument -  načrt izvajanja predmeta Montaže

Učno gradivo 

Uvod
Izdelki
Montažni proces in montažne operacije
Ročna montaža
Work Factor
Montažni sistemi
Togi avtomatiziranimontažni sistemi I
Togi avtomatiziranimontažni sistemi II <!--
Fleksibilni montažni sistemi
Roboti in robotika [tekst]
Roboti in robotika [PPT]
Roboti - sodelujoči
Manipulatorji
Prijemala
Urejanje in urejevalne naprave
Avtomatizacija operacij sestavljanja
Avtomatizacija operacij sestavljanja - besedilo
Oblikovanje izdelkov za montažo

 Priloge za vaje

Trenutno ni prilog.

Laboratorij LASIM