Logistika materiala in sredstev (3068-V) - NOVI

Načrt izvajanja predmeta in izpitni red

Ocene

Prvi kolokvij je predviden za 22.11.2023 ob 18:00 v predavalnici II/2.
Drugi kolokvij je predviden za 10.1.2024 ob 18:00 v predavalnici II/2.
 

Učno gradivo za predavanja

...................................snov za I. kolokvij...................................
...................................snov za I. kolokvij...................................
 
...................................snov za II. kolokvij..................................
...................................snov za II. kolokvij..................................
 
Dodatna literatura - skripte, video
 

 

Učno gradivo za vaje

Varno_delo_v_lab_LASIM_LMSP_23_24

 

LMSP-Seznam_vaj_2023_2024

V1-V2_Skladiščenje v različnih sistemih (Visual Components) in Transportne naprave v proizvodnih sistemih_LMSP_2023_2024

V3_Uvod_v_Plant_Simulation_LMSP-2023_2024

V4_simulacija_LMSP-2023_2024

V5_simulacija_LMSP-2023_2024

V6_simulacija_LMSP-2023_2024

Proj_V7_Koraki_LMSP_2023_2024

Proj_V7-1_Prostostne_stopnje_LMSP_2023_2024

Proj_V7-2_Prostostne_stopnje_VAJA_LMSP_2023_2024

Proj_V7_Projekt_VPENJANJE_LMSP_2023_2024_seznam

Proj_V7_Del_risbe_1-7,10-21

V8_LMSP_Variante_vpenjanja_2023_2024

V9_Izdelava_tehniske_dokumentacije_LMSP_2023_2024

V10_Krmiljenje vpenjalne naprave z različnimi pogonskimi mediji_LMSP_2023_2024

 

Ocene iz vaj LMSP 2023_2024

 

Misumi_location_pins 

 

Laboratorij LASIM