Hidravlika in pnevmatika - HDPR (2030-U)

Načrt izvajana pri predmetu HDPR in izpitni red

 

Vsebina

Uvod: vsebina, namen predmeta, fizikalne osnove, pojem hidrostatike, kompetence.
Hidravlične tekočine: vrste, lastnosti, čistoča
Lastnosti elementov in sestavin: reže, sile, oblike in konture elementov, obraba.
    Hidravlične sestavine: izvedbe, namembnost, delovanje, lastnosti in karakteristike
    hidravlične pogonske in izvršilne sestavine:  črpalke, hidravlični motorji in valji,
    hidravlične konvencionalne krmilne sestavine(ventili):  (potni, protipovratni, tlačni in tokovni ventili),
    pasivne in pomožne sestavine: tokovodniki, rezervoarji, filtri, hidravlični akumulatorji, zaznavala, merilniki, ipd.
Osnove snovanja hidravličnih naprav.
Primerjava hidravlike in pnevmatike (H+P):
    prednosti in slabosti H+P naprav, uporabnost v praksi,
    termodinamične osnove v pnevmatiki
Pnevmatične sestavine:
    kompresorske postaje in priprava zraka,
    potni, tlačni in tokovni ventili,
    pnevmatični valji, motorji, tlačne posode in filtri.
Osnove elektropnevmatike.
Snovanje pnevmatičnih naprav in simulacija.
Drugi del predavanj zajemajo snov prof. Majdiča in niso predstavljena tukaj.
 

Učno gradivo za predavanja

 
Predavanja:

 

 Ocene kolokvijev pnevmatika

 

Učno gradivo za vaje

 
UVODNA VAJA: izvedba v tednu 09.-13.10.2023 po FS urniku (https://urnik.fs.uni-lj.si/subject/753/?day=2023-10-09).
 
Termini vaj in skupine - po DAL urniku
 
 
LABORATORIJSKE VAJE
VAJA 1 (VP): Podporna orodja za reševanje pnevmatičnih krmilij (Scheme edior, DSHplus), upravljanje s programi
VAJA 2 (VP): Dimenzioniranje pnevmatične naprave (izračuni)
VAJA 3 (VL): Osnovne pnevmatične krmilne sheme, zaporednostna krmilja, kaskadna metoda
VAJA 4 (VL): Koncipiranje elektropnevmatične naprave (lahko pomoč s Scheme Editorjem) + sestavljanje elektropnevamtike
VAJA 5 (VL): Koncipiranje PLK krmiljenja (lahko pomoč s Scheme Editorjem) + sestavljanje PLK krmiljenja
 
(Gradivo in predloge potrebne na posameznih vajah dobite na vaji)
 
LITERATURA IN PROGRAMSKA OPREMA:
Program za risanje shem (Scheme Editor). Knjižnica komponent za Scheme Editor program, si lahko naložite v program TUKAJ.
Programsko orodje DSHplus (instalacijski program)
Scheme editor (predstavitev programa, rokovanje s programom)
Modeliranje in simulacija DSHplus (predstavitev programa DSHplus za pnevmatiko)
 
 
 
Laboratorij LASIM