Osebna izkaznica:


Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Laboratorij LASIM

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenija


Tel.: +386 (0)1 4771 726

        +386 (0)1 4771 760

Fax: +386 (0)1 2518 567


E-mail: niko.herakovic@fs.uni-lj.si

ARIS PROJEKT: Raziskave zanesljivosti in učinkovitosti računanja na robu v pametni tovarni z uporabo tehnologij 5G (J2-4470))
Naslov: Raziskave zanesljivosti in učinkovitosti računanja na robu v pametni tovarni z uporabo tehnologij 5G
Šifra projekta: J2-4470
Tip projekta: Temeljne raziskave
Obdobje projekta: od 1. 10. 2022 do 30. 09. 2025
Vodja projekta: prof.dr. Niko Herakovič
Financiranje: ARIS
Bibliografija projekta: SICRIS

 

Glavni cilj projekta je izdelati podrobne raziskave, usmerjene na področje uporabe koncepta distribuiranih sistemov in računanje na robu ob hkratni vpeljavi tehnologij 5G v proizvodne procese in sisteme. . Pri tem bomo podrobneje raziskali vplive uporabe tehnologij 5G na učinkovitost proizvodnih procesov, predvsem s stališča zanesljivosti in hitrosti prenosa in obdelave podatkov in zmožnostjo optimizacije oziroma odziva procesov v realnem času.

Posredne cilje lahko opredelimo kot:

  • Razvili bomo ustrezno arhitekturo računanja na robu, primerno za proizvodne procese in sisteme, ki bo temeljila na arhitekturnem modelu distribuiranih sistemov LASFA in konceptu distribuiranih sistemov proizvodnih procesov, podprtem z digitalnimi agenti.
  • Razvili bomo digitalni model arhitekture računanja na robu z vključitvijo 5G, ki ga bomo uporabili za simulacijo in optimizacijo računanja na robu ter vpliva tehnologij 5G na proizvodne in logistične procese. 
  • Razvili bomo ustrezno eksperimentalno laboratorijsko okolje za analizo vplivov tehnologije 5G in koncepta računanja na robu za področje proizvodnih sistemov.
  • Izvedli bomo eksperimentalno analizo za potrjevanje novih konceptov in tehnologij. Razvili bomo več primerjalnih študij, vezanih na procese proizvodnih tehnologij. Pri tem bomo podrobneje analizirali vrste in načine povezljivosti in komunikacije med sistemi, izvedli primerjalno analizo med standardnimi žičnimi in brezžičnimi tehnologijami in 5G.

 

aeris_logo
   

 

Laboratorij LASIM