Hidravlični in pnevmatični sistemi - HiPS (3083)

Načrt izvajanja predmeta in izpitni red

Vsebina

Predmet obravnava pnevmatične in hidravlične komponente in sisteme. V prvem, uvodnem delu, so bravnavane fizikalne osnove hidravlike in pnevmatike ter primerjava hidravlike in pnevmatike in uporaba v praksi. Podobnejša vsebina je razdejena na pnevmatiko in hidravliko.
PNEVMATIKA
Pnevmatične sestavine: kompresorske postaje in priprava zraka, potni, tlačni in tokovni ventili, pnevmatični valji, motorji, tlačne posode in filtri
Elektropnevmatika in PLK krmiljenje
Snovanje pnevmatičnih naprav
HIDRAVLIKA
Hidravlične tekočine: vrste, lastnosti, čistoča
Lastnosti elementov in sestavin: reže, sile, oblike in konture elementov, obraba
Hidravlične sestavine: izvedbe, namembnost, delovanje, lastnosti in karakteristike
Hidravlične pogonske in izvršilne sestavine:  črpalke, hidravlični motorji in valji
Hidravlične konvencionalne krmilne sestavine (ventili):  potni, protipovratni, tlačni in tokovni ventili
Pasivne in pomožne sestavine: tokovodniki, rezervoarji, filtri, hidravlični akumulatorji, zaznavala, merilniki, ipd.
Osnove snovanja hidravličnih naprav
Osnovne značilnosti proporcionalne hidravlike in pnevmatike ter primerjava s konvencionalno tehniko
Osnove H+P proporcionalnih komponent:
Proporcionalni konvencionalni in alternativni aktuatorji
Proporcionalni hidravlični in pnevmatični ventili
Uporaba P ventilov in črpalk z nastavljivo iztisnino v hidravličnih napravah
Digitalna hidravlika in napredni pnevmatični in hidravlični ventili krmiljeni s piezo aktuatorji

 

Učno gradivo za predavanja

PNEVMATIKA
HIDRAVLIKA
Napredni ventili (ne pride v poštev za II. kolokvij)
 
Predavanje 10 posnetek (hidravlika)
 
LITERATURA
 
 
I. kolokvij se izvede dne 11.05.2023 ob 7:30 v predavalnici na FS IV/2. V poštev pride celotna snov pnevmatike.
II. kolokvij se izvede dne 01.06.2023 ob 9:30 v predavalnici III/4 na FS .V poštev pride celotna snov hidravlike razen "Napredni ventili".
 

Učno gradivo za vaje

Uvodna vaja, posnetek vaje (Passcode: &q@0Dwo?)
Vaje se izvajajo kot laboratorijske vaje v manjših skupinah na didaktični opremi, zbirno mesto stara stavba FS, kavni avtomat v pritličju. 
 
1. SKLOP - PNEVMATIKA
Osnovne pnevmatične krmilne sheme, priloga (osnove + zaporednostna krmilja)
Zaporednostna krmilja
Kaskadna metoda, priloga 3
2. SKLOP - ELEKTROPNEVMATIKA
IZVEDENO_Elektropnevmatična krmilja 1, priloga (celotna elektropnevmatika)
IZVEDENO_Elektropnevmatična krmilja 2
IZVEDENO_Elektropnevmatična krmilja 3
IZVEDENO_PLK krmiljenje osnove
IZVEDENO_PLK krmiljenje sistemov, priloga (celotno PLK)
3. SKLOP - HIDRAVLIKA
Modeliranje in simulacija hidravličnih sistemov (DSHplus)
 
 
LITERATURA, PROGRAMSKA ORODJA
Scheme editor - program za risanje pnevmatičnih in hidravličnih shem:
-Knjižnica novih komponent za Scheme editor, ki jo uporabimo na vajah
EASY-SOFT 6 - programiranje PLK krmilnikov (za nalaganje programa: Easy--EASYSOFT_PRO--setup)
DSHplus - program za simulacijo hidravličnih in pnevmatičnih komponent in sistemov

 

Laboratorij LASIM