Osebna izkaznica:


Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Laboratorij LASIM

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenija


Tel.: +386 (0)1 4771 726

        +386 (0)1 4771 760

Fax: +386 (0)1 2518 567


E-mail: niko.herakovic@fs.uni-lj.si

Stran za študente

PAP (1. stopnja - projektno aplikativni program)

 

RRP (1. stopnja - razvojno raziskovalni program)

 

MAG (2. stopnja - magistrski študijski program, razvojno raziskovalni)

 

DR (3. stopnja - doktorski študijski program STROJNIŠTVO)

Osnovne informacije o študiju: https://www.fs.uni-lj.si/studijska_dejavnost/studijski_programi/tretja_stopnja/doktorski_studijski_program_strojnistvo/predstavitev/

 

Teme zaključnih nalog in pravila

V spodnji rubriki so objavljene aktualne proste teme zaključnih nalog (RRP, PAP in MAG). Če vas tema zanima se obrnite na kontaktno osebo, kjer se dogovorimo za srečanje in nadalnje podrobnosti. Podrobnejša navodila za pisanje zaključnih del dobite na spletni strani FS in TUKAJ. Komisija za ocenjevanje zaključnih del (PAP in MAG) nalogo pregleda in poda komentarje. Še posebej je pozorna na področja predstavljena v ocenjevalnem listu TUKAJ. Prosimo, da zaključno nalogo kandidati skrbno pregledajo v skladu z navodili in dodatnimi predlogi predstavljeni v sklopu kmisijskega ocenjevalnega lista. Želimo vam uspešen študij in pisanje zaključnih nalog.

(1) Napredni algoritem za predikcijo odpovedi in vzdrževanja H+P cilindrov, razvoj v smeri digitalnega dvojčka (kontakt: Marko Šimic, e.mail: marko.simic@fs.uni-lj.si).
(2) ODDANO - Napredni algoritem za predikcijo odpovedi in vzdrževanja H+P ventilov, razvoj v smeri digitalnega dvojčka (kontakt: Marko Šimic, e.mail: marko.simic@fs.uni-lj.si).
(3) Modeliranje piezoaktuatorskega sistema na principu senzor-aktuator pri zaporedni vezavi piezo elementov. (kontakt: Marko Šimic, e.mail: marko.simic@fs.uni-lj.si).
(4) ODDANO - Uporaba RFID sistema za samodejno prepoznavanje in vključitev orodja na stiskanico. (kontakt: Marko Šimic, e.mail: marko.simic@fs.uni-lj.si).
(5) ODDANO - Razvoj algoritma za avtomatizirano generiranje cikla na stroju s pomočjo programskega orodja Beckhoff, TwinCat (kontakt: Marko Šimic, e.mail: marko.simic@fs.uni-lj.si).
(6) ODDANO - Razvoj algoritma za avtomatsko izbiro cikla na stroju na podlagi različne vrste vhodnega materiala. Zaznavanje surovca z RFID. (kontakt: Marko Šimic, e.mail: marko.simic@fs.uni-lj.si).
(7) ODDANO - Razvoj koncepta agilne hidravlične stiskalnice (prilagoditev na trenutne potrebe, izdelek), v smeri digitalnega dvojčka hidravlične stiskalnice (kontakt: Marko Šimic, e.mail: marko.simic@fs.uni-lj.si) .
(8) ODDANO - Simulacija robotov v VisualComponents: Izdelava simulacije robotske celice in sinhronizacija s PLCjem – izdela se sistem ki prikazuje v realnem času kaj dela robot – VR. (kontakt: Rok Živec, e-mail: rok.zivec@fs.uni-lj.si).
(9) Interakcija Visual Components in VR tehnologija (VR očala) v realnem času. (kontakt: Rok Živec, e-mail: rok.zivec@fs.uni-lj.si).
(10) Interaktivna VR ročna montaža v Visual Components (demo center - RMM). (kontakt: Rok Živec, e-mail: rok.zivec@fs.uni-lj.si).
(11) Interaktivni VR proizvodne linije (demo center). (kontakt: Rok Živec, e-mail: rok.zivec@fs.uni-lj.si).
(12) Samodejno programiranje robotske celice z genetskim algoritmom. (kontakt: Rok Živec, e-mail: rok.zivec@fs.uni-lj.si).
(13) Konstruktivno komisioniranje z Visual Components in virtualnimi krmilniki. (kontakt: Rok Živec, e-mail: rok.zivec@fs.uni-lj.si).
(14) Digitalni dvojček robotske celice Frank Emika Panda. (kontakt: Rok Živec, e-mail: rok.zivec@fs.uni-lj.si).
(15) Simulacija proizvodne linije/robotske celice v Visual Components (lahko robotska celica ali linija iz podjetja). (kontakt: Rok Živec, e-mail: rok.zivec@fs.uni-lj.si).
(16) Razvoj vmesnika za povezavo Visual Components - Plant Simulation. (kontakt: Rok Živec, e-mail: rok.zivec@fs.uni-lj.si).
(17) Razvoj naprednega grafičnega vmesnika za vizualizacijo proizvodnih procesov v obliki gantograma. (kontakt: Rok Živec, e-mail: rok.zivec@fs.uni-lj.si).
 

 

Laboratorij LASIM