Predmeti

Predmetnik za tekoče leto in za nazaj, so objavljeni na spletni strani FS. V prvem in začetku drugega letnika je veliko skupnih predmetov, katerih osnove moramo strojniki razumeti.

Ob izbiri smeri letalstva se v drugem letniku poleg splošnih predmetov opravlja še predmete: Letalski instrumenti, Letalska aeromehanika in letalske konstrukcije ter Letalska meteorologija (PPL/PPH) oz. Neporušne preiskave (SVL).

V tretjem letniku je nekaj letalskih predmetov skupnih obema usmeritvama: Letalski motorji 1, Sistemi na letalu, Mehanika leta letala, Zmogljivosti letal, Letalski motorji 2.

Ostali predmeti so odvisni od usmeritve. Usmeritev PPL/PPH ima še: Letalska navigacija 1, Letalska frazeologija, Letalsko pravo in predpisi, Letalska medicina in psihologija, Letalska navigacija 2, Operativni postopki letal. Usmeritev SVL pa: Vzdrževanje letal, Snovanje letal, Lahka gradnja v letalstvu in Hidravlika in pnevmatika.

meni