Praktično usposabljanje

V predmetniku študentov PAP programa, je tudi praktično usposabljanje. Tega lahko opravite v podjetju, laboratoriju ali pa z letenjem. Financiranje naleta si kandidati zagotovijo sami.

Navodila so povzeta od tu in dopolnjena.

Soglasje, plan dela in pogodba

V kolikor se odločite za opravljanje dela v podjetju ali laboratoriju, najprej na igor.petrovic@fs.uni-lj.si pošljete popolno izpolnjeno in podpisano Soglasje mentorjev (tudi s podatki o mentorju na FS: dr. Igor Petrović, igor.petrovic@fs.uni-lj.si, 01/4771-613) in plan dela (vzorec). Dokumenta poimenujte na način Ime_Priimek_soglasje.pdf in Ime_Priimek_plan.pdf.

Oba dokumenta potem mentor na FS pregleda in podpiše, ter pošlje koordinatorju na FS, ki za kandidata pripravi pogodbo in vam jo pošlje po elektronski pošti. Po podpisu pogodbe, jo kandidat skenira in vrne na mail koordinatorju na FS (praksa@fs.uni-lj.si). Po podpisu pogodbe lahko pričnete z opravljanjem prakse.

V kolikor želite za opravljanje prakse uveljaviti šolanje za PPL, izpolnite čas praktičnega usposabljanja v soglasju, ki odraža čas opravljanja PPL tečaja (teorija in nalet). Kot podjetje navedete FS, kot mentorja zgolj mentorja na FS.

Tedenska poročila

V tedenskem poročilu na kratko opišite vaše delo, poročilo pa mora podpisati tudi mentor v podjetju. Podpisana tedenska poročila pošiljajte po mailu ob koncu vsakega tedna, ko poteka praksa. Glede na vsebino poročil se z mentorjem na FS dogovori glede vsebine končnega poročila. Dokumente poimenujte Ime_Priimek_št.tedna.pdf (št. tedna:01,02,03,04).

Če za praktično usposabljanje uveljavljate PPL, vam tedenskih poročil ni potrebno oddati.

Zaključno poročilo

V zaključnem poročilu naj bo predstavljeno vaše praktično delo. Sestavlja ga:

  • Prva stran poročila
  • sken pogodbe (ali potrdilo o zaposlitvi, če je kandidat zaposlen),
  • tedenska poročila,
  • kazalo,
  • uvod,
  • ostala vsebina (po presoji),
  • zaključek,
  • literatura,
  • morebitne priloge,
  • ocenjevalni list

V poročilu uporabite primerno sklicevanje (na slike, preglednice,…) ter citiranje literature. Predstavite izzive s katerimi ste se med prakso srečevali ter podajte rešitve. Datoteko poimenujete Ime_Priimek_koncno.pdf in podpisano s strani mentorja v podjetju pošljite po elektronski pošti.

Piloti s pridobljeno PPL licenco, v zaključnem poročilu ne dodajate pogodbe ter tedenskih poročil. Namesto tedenskih poročil v poročilu priložite sken PPL licence. Poročilo naj povzame potek teoretičnega in praktičnega usposabljanja v letalski šoli. Poudarki naj bodo na odkrivanju in odpravljanju napak med praktičnim usposabljanjem. Opišite tudi pripravo na daljši let z vsem potrebnim načrtovanjem (vreme, zapore, načrt letališč in procedur, izračun težišča, zmogljivosti, navigacijski načrt, …) in realizacijo.

meni