PPL(A) teoretični tečaj

Da bi študentom olajšali doseganje pogoja za pristop k ATPL študiju in prenesli znanja o letalstvu na druge bodoče pilote, smo pridobili dovoljenja za izvedbo PPL(A) teoretičnega tečaja.

Prvi PPL(A) tečaj na Fakulteti za strojništvo, je potekal od konca novembra 2021, do marca 2022 s tesnim sodelovanjem z izkušenimi predavatelji iz Slovenske vojske ter izkušenimi predavatelji iz Fakultete za strojništvo. Zaradi Covid omejitev, je bil tečaj pretežno izveden v virtualnih učilnicah.

V kratkem bomo izvedli tudi nov PPL(A) teoretični tečaj. Za več informacij, pišite na igor.petrovic@fs.uni-lj.si in spremljajte spletno stran.

Na naši letalski šoli kandidati poslušajo PPL(A) teorijo in opravijo interno preverjanje znanja, ob uspešnem zaključku pa se lahko prijavijo na opravljanje teoretičnega izpita pri Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA). Sledi opravljanje praktičnega tečaja v drugih letalskih šolah.

meni