ATPL

Fakulteta za strojništvo na Univerzi v Ljubljani (FS), ima od Javne agencije za civilno letalstvo RS (CAA) podeljen certifikat, za izvajanje modularnega šolanja za poklicne prometne pilote (prometnega pilota letala ATPL(A) ali prometnega pilota helikopterja ATPL(H)/IR). To omogoča da študentje vpisani na smer Letalstvo in usmeritev Prometni pilot letala ali helikopterja, ob zagotovitvi ustreznih pogojev šolanja, prejmejo potrdilo o opravljenem teoretičnem ATPL usposabljanju. S tem potrdilom se lahko pristopi k opravljanju teoretičnih izpitov pri CAA.

Podrobnosti šolanja opredeljujejo Šolski izobraževalni priročnik (ŠIP), Šolski operativni priročnik (ŠOP) in Priročnik za zagotavljanje skladnosti in letalske varnosti (CMSMM), ki so shranjeni pri vodji usposabljanja pred. dr. Andreju Grebenšku (soba 613). Cilj modularnega usposabljanja je podati študentom znanje in napotke, ki so zahtevani v EASA Part-FCL za Prometnega pilota letala ATPL(A) in helikopterja ATPL(H)/IR.

Študent se mora za pridobitev potrdila o teoretičnem ATPL usposabljanju vpisati na Projektno aplikativni program FS in ob zaključku prvega letnika izbrati smer Letalstvo. Nadalje je potrebno izbrati še usmeritev Prometni pilot letala/helikopterja in si izbrati predmete, ki pokrivajo učne vsebine po programu EASE in so določeni v Del-FCL (Part-FCL – Subpart F (ATPL), FCL.515 (b)). Na FS te vsebine pokrivajo predmeti:

  ATPL(A) ATPL(H)/IR
1 Letalska aeromehanika inletalske konstrukcije Letalska aeromehanika inletalske konstrukcije
2 Letalski instrumenti Letalski instrumenti
3 Letalska meteorologija Letalska meteorologija
4 Letalski motorji 1 Letalski motorji 1
5 Sistemi na letalu Sistemi na letalu
6 Letalsko pravo in predpisi Letalsko pravo in predpisi
7 Letalska navigacija 1 Letalska navigacija 1
8 Letalski motorji 2 Letalski motorji 2
9 Letalska medicina in psihologija Letalska medicina in psihologija
10 Letalska frazeologija Letalska frazeologija
11 Letalska navigacija 2 Letalska navigacija 2
12 Mehanika leta letala Mehanika leta helikopterja
13 Operativni postopki letal Operativni postopki helikopterjev
14 Zmogljivosti letal Zmogljivosti helikopterjev

Do pričetka izvajanja ATPL usposabljanja (4 semester študija), mora študent predložiti tudi veljavno licenco zasebnega pilota letala PPL(A) ali licenco zasebnega pilota helikopterja PPL(H).

Kandidati zadostijo pogojem za izdajo potrdila o teoretičnem ATPL usposabljanju, če imajo pri vseh ATPL predmetih vsaj 80% prisotnost in 75% uspešnost. Poleg tega, morajo vse ATPL obveznosti opraviti v obdobju usposabljanja, torej v roku 18 mesecev (od začetka 4. semestra, do konca 6. semestra).

meni