Člani laboratorija:

vodja laboratorija:

prof.dr. Franci Pušavec

franci.pusavec@fs.uni-lj.si

vodja letalske šole:
viš. pred. dr. Andrej Grebenšek
andrej.grebensek@fs.uni-lj.si

viš. pred. dr. Igor Petrović
(+386) 1 4771 611

igor.petrovic@fs.uni-lj.si

asist. Peter Pipp
(+386) 1 4771 613

peter.pipp@fs.uni-lj.si

Branimir Filovski
(+386) 1 4771 613

branimir.filovski@fs.uni-lj.si


 

tajništvo:
Teja Pirnat
(+386) 1 4771 610
teja.pirnat@fs.uni-lj.si


 

Zunanji sodelavci:

prof. dr. Vito Starc
vito.starc@mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Patrick Vlačič
patrick.vlacic@fpp.uni-lj.si

Karmen Štumberger, MSc, GB
karmen.stumberger@caa.si

pred. Tomaž Mrlak
tmrlak@gmail.com

pred. Radivoj Kikelj
radivoj.kikelj@fs.uni-lj.si


 

Kontaktne informacije:

 • Laboratorij za aeronavtiko
  Fakulteta za strojništvo,
  Aškerčeva 6
  1000 Ljubljana
 • (+386) 1 4771 611
  (+386) 1 4771 610 (tajništvo)
 • igor.petrovic@fs.uni-lj.si

 

meni