Osebna izkaznica:


Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Laboratorij LASIM

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenija


Tel.: +386 (0)1 4771 726

        +386 (0)1 4771 760

Fax: +386 (0)1 2518 567


E-mail: niko.herakovic@fs.uni-lj.si

Izr. prof. dr. Dragica Noe
Katedra za izdelovalne tehnologije in sisteme
Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko
 

Osebna bibliografija SICRIS

 

 

 

 

 

Pedagoško delo

Univerzitetni študij:

    Strega in montaža (4. letnik - PS)
    Montaža (3.letnik - PS)

    Hidravlična in pnevmatična krmilja (4.letnik -PS)
    Seminar

Visokošolski strokovni študij:

    Montaža izdelkov (3. letnik - obvezni na Proizvodnem strojništvu)
    Strega materiala in sredstev (3. letnik obvezni in izbirni na Proizvodnem strojništvu)
    Hidravlika in pnevmatika (3. letnik izbirni na Proizvodnem strojništvu)
    Seminar

Podiplomski študij:

    Strežni in montažni procesi

 
 

Raziskovalno in strokovno delo

Raziskave na področju računalniško podprtega načrtovanja fleksibilnih montažnih sistemov, simulacije montažnih in preoblikovalnih sistemov, razvoju avtomatiziranih montažnih sistemov, reinženiringa montaže, virtualnih montažnih sistemov in razvoja pnevmatičnih komponent ter krmilij.

Laboratorij LASIM