Laserska funkcionalizacija površin na nanomaterialih

Sodelavec Lasteh, Dr. Peter Gregorčič je gostujoči urednik posebne številke revije Nanomaterials (IF = 4.034), katere tematika je Laserska funkcionalizacija površin na nanomaterialih.

Laserska funkcionalizacija površin je v zadnjem času pritegnila veliko pozornost, ker je z njo na nanometrski skali mogoče spreminjati lastnosti tanke površinske plasti na način, da ostane osnovni material nespremenjen. Zato so ta pristop različni avtorji uporabili za izdelavo površin z edinstvenimi lastnostmi za širok spekter aplikacij, in sicer na področju biorazgradljivih in biokompatibilnih materialov, triboloških aplikacij, za izboljšan prenos toplote, za izdelavo površin z edinstveno omočljivostjo ter s spremenjenim korozijskim obnašanjem in s spremenjenimi optičnimi lastnostmi. V zadnjih letih se je izkazalo, da sprememba površinskih lastnosti na nanometrski skali ključno vpliva na funkcionalnost površine. Poleg tega se laserska svetloba uporablja tudi za proizvodnjo funkcionaliziranih nanodelcev ali za funkcionalizacijo urejenih plasti z debelino enega atoma (npr. grafena).

Posebna izdaja v reviji Nanomaterials prispevke sprejema do 20. marca 2021. Vabljeni so prispevki, ki kažejo nedavni napredek na področju laserske funkcionalizacije površin na nanomaterialih za različne aplikacije. Več informacij je na voljo na spletni strani posebne številke: https://www.mdpi.com/journal/nanomaterials/special_isissue/Laser_Surface_Nano.