Raziskave in razvoj

– optodinamskih pojavov

– industrijskih laserskih sistemov in procesov

– medicinskih laserskih sistemov in terapij

– vlakenskih laserjev

– adaptivnega krmiljenja las. procesov

– optičnih 3D merilnih sistemov

– laserske triangulacije

– hitre fotografije

– interferometrije

– laserskega ultrazvoka

Weld quality control using laser 3D scanning
Laser 3D measurement of foot shape
Lasersko 3D skeniranje obraza (zoraj levo), zoba (zgoraj desno) ali objektov kulturne dediščine (spodaj desno).
Adaptive Remote Laser Welding
Sistem za lasersko spajkanje in varjenje termostatskih ventilov
Laser surface microstructuring – Modification of surface functionalities Hydrophobicity / hydrofilicity
SEM images of modified surface
Adaptive laser welding of electrical laminations
a) classic pulsed-welding method
b) Adaptive pulsed-laser welding system