Študijska dejavnost

1. Stopnja


Laserski sistemi (RRP)

prof. dr. Janez Diaci

Osnove laserske tehnike (PAP)

izr. prof. dr. Matija Jezeršek

2. Stopnja


Laserska obdelovalna tehnologija

izr. prof. dr. Matija Jezeršek in doc. dr. Peter Gregorčič

Laserski merilni sistemi

izr. prof. dr. Matija Jezeršek

3. Stopnja


Laserska tehnika

prof. dr. Janez Diaci in izr. prof. dr. Matija Jezeršek


Študijska gradiva in informiranje o aktualnih dogodkih ter ocenah se nahajajo na straneh študentskega interneta Fakultete za strojništvo (VIS).