COMOS demonstrator

Demonstrator za razvoj monitoring, diagnostičnih in prognostičnih sistemov za podporo obratovanju in vzdrževanju malih hidroelektrarn.

– Dve mali hidroelektrarni, ki obratujeta na v istem vodotoku.

– Na osnovi lastnega APN in radiust strežnika vzpostavljeno mobilno omrežje za nadzor MHE.

– Vgrajene tehnologije: PLK Unitronics za vodenje MHE, strežniki OPC za dostop do podatkov, analizator električnih veličin MC330, baze podatkov MySQL, SCADA na osnovi Labview, prilagojeni telemetrični sistemi.

– Sistem za monitoring vibracij, hrupa in opletov na osnovi opreme National instruments – cDAQ in cRIO.

– Napovedovanje obratovalnih in vzdrževalnih dejavnosti v MHE.

– Razvoj in testiranje novih poslovnih modelov obratovanja in vzdrževanja.

– Demonstracija spremljanja ekološko sprejemljivo pretoka vode v MHE.

– Demonstrator za raziskave povezanih OVE energetskih proizvodnih sistemov.