Raziskave laboratorija so uvrščene med najodličnejše dosežke UL leta 2018

Raziskovalni dosežek ‘Anularna laserska glava za direktno depozicijo aksialno dovedene kovinske snovi’, razvit v Laboratoriju za sinergetiko, je bil izbran za enega najodličnejših dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2018.