Adaptivni laserski zapis absolutne pozicijske oznake na jekleno merilno palico

V petek, 17. 4. 2020 ob 12.00 uri je Marko Pogačar zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Adaptivni laserski zapis absolutne pozicijske oznake na jekleno merilno palico

Mentor:         izr. prof. dr. Matija Jezeršek

Somentor:     prof. dr. Janez Možina

Raziskave in razvoj merilne palice z laserskim zapisom informacije smo usmerili v ponovljiv, robusten in točen laserski zapis pozicijskih oznak z dobrim amplitudnim odzivom na magnetnem senzorju. Ponovljiv zapis je pomemben zaradi umerjanja magnetnega senzorja na določeno pozicijo, robustnost je pomembna zaradi odpornosti na zunanje motnje, točnost zaradi merjenja v mikronski ločljivosti in dober amplitudni odziv za višjo tipalno razdaljo med senzorjem in merilno palico, kar povečuje tolerance vgradnje takega merilnega sistema v aktuatorske aplikacije. V rezultatih smo primerjali različne tehnike laserskega zapisa, ki vključujejo krmiljenje laserske moči in dva različna režima laserskega zapisa, površinsko in parnično segrevanje. Pokazali smo način povečanja točnosti zapisa pozicijskih oznak z inovativnim pristopom izdelave in zaznavanja predoznak ter ovrednostili vpliv krčenja palice zaradi spremembe mikrostrukture. Najpomembnejši doprinos k znanosti so razviti principi za adaptivno krmiljenje laserskega snopa z namenom ponovljivega zapisa pozicijske informacije v jekleno palico, vrednotenje in analiza dveh režimov segrevanja površine, kjer se parnično segrevanje izkaže za bolj ekonomično, neobčutljivo na zunanje motnje in predvsem kot boljše v smislu doseganja višjih amplitud na magnetnem senzorju. S pomočjo izdelave in zaznavanja predoznak ter upoštevanja dolžinskih skrčkov smo uspeli nadzorovati mesta izdelave pozicijskih oznak pod točnostjo 10 µm.

Shema sistema za laserski zapis oznak
Fotografija eksperimentalnega sistema za laserski zapis oznak
Pogled pod pokrov naprave za laserski zapis oznak
Primerjava med laserskim površinskim in parničnim segrevanjem