Lokalizacija izdelkov pred CNC obdelavo

Lokalizacija izdelkov pred CNC obdelavo

1 Feb 2016
29 Dec 2017

Lokalizacija velikih izdelkov pred CNC obdelavo 
Industrijski projekt v sodelovanju z ELAN d.o.o.

Pred CNC obdelavo velikih FRPC izdelkov je potrebno natančno določiti lego in obliko surovca na stroju. Natančen položaj kot tudi variabilnost v obliki izdelka se običajno določa s tipali integriranimi v CNC stroj. Pri merjenju velikega števila točk, sistem s tipanjem porabi veliko časa in vpliva na izkoristek CNC stroja v serijski proizvodnji. Za povečanje hitrosti določanja lege izdelka  je laboratorij MCE razvil nov optični sistem. Ta omogoča negotovost lokalizacije pod 0,15 mm v merilnem območju 1,5 x 0,3 m, kar je izjemen dosežek pri merjenju materialov na osnovi poliestra ali epoksi smol, ki so delno prozorni.