COMOS

COMOS

1 Jan 2010
31 Dec 2012

Platforma za podporo operacijam delovnih sistemov – primer hidroelektrarn

Na področju energetske opreme je bil uveden sistem storitev podpore izdelkom. Razvit je bil nov poslovni model med kupcem in proizvajalcem originalne opreme. Za uvajanje novega poslovnega modela v hidroelektrarnah so bili razviti moduli za spremljanje, diagnostiko, napovedovanje napak in spletna platforma za podporo operacijam in vzdrževanju.

Podatki za spremljanje stanja opreme so shranjeni lokalno na podatkovnem strežniku v hidroelektrarni, od koder se občasno kopirajo na podatkovni strežnik v virtualnem diagnostičnem centru, kjer se sistematično analizirajo s pomočjo tehnik strojnega učenja. Operativni podatki in rezultati analiz so dostopni vsem zainteresiranim stranem, npr. upravljavec hidroelektrarn, originalni proizvajalec opreme ter drugi ponudniki storitev podpore in vzdrževanja. S pomočjo spletnega okolja lahko upravljavci in vzdrževalno osebje aktivno sodelujejo pri odzivnem odkrivanju, prepoznavanju in reševanju napak. To omogoča realizacijo vzdrževanja glede na stanje opreme s tem pa se minimalno vpliva na delovanje elektrarne in proizvodnjo električne energije.

Pilotna demonstracija sistema je bila izvedena v hidroelektrarnah na spodnji Savi.

Razvojni partnerji: University Of Ljubljana / Faculty Of Mechanical Engineering Lakos, Litostroj Power, CKD Blansko Engineering,a.s., Communardo Software Gmbh, Schwingungs Diagnose Service Gmbh

From Media