Monitoring vodostaja

Merilni sistem za ekološko sprejemljivo spremljanje pretoka vode

– Ponujamo kot storitev za obdobje petih let.

– Merjenje nivoja vode.

– Natančen, po meri razvit senzor nivoja vode z ločljivostjo 0,1 mm.

– Avtonomno delovanje.

– Spletno spremljanje in spletna vizualizacija.

– Arhiviranje podatkov.

– Izdelava periodičnih poročil.

– Neobvezna kalibracija razmerja med nivojem vode in pretokom vode (temelji na standardu ISO4374).

Reference: Štiri male hidroelektrarne, pet aktivnih merilnih postaj.