ENG   |   KATEDRA   |   LABOD   |   LAZAK

Napredne tehnologije

Spike – PAMETNI SISTEM NADZORA ORODJA MED IZDELOVALNIM PROCESOM

Senzorno držalo orodja Spike je ključni del inteligentnega nadzora orodja in rezalnih sil. Z njim se sile, torzijske obremenitve in upogibne momente, ki delujejo na orodje, zaznava kar med samim procesom odrezavanja (vrtanja, frezanja). Z vgrajenim temperaturnim senzorjem se nadzoruje tudi temperaturo senzorskega območja in  termična variiranja skozi celoten proces. Izmerjeni podatki se na računalnik prenašajo brezžično, kar z analizo v pripadajočem programskem okolju omogoča optimizacijo odrezovalnih postopkov in nadzor nad orodji v živo. Na ta način pridemo do pomembnih informacij o obrabi orodja med samim procesom odrezavanja in nenazadnje lažje določimo primerno rezalno orodje za izbrano opravilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Izr. prof. dr. Franci Pušavec
univ. dipl. inž.

Telefon: +386 1 477 1 211
Faks: +386 1 477 1 768
E-mail:
Franci.Pusavec@fs.uni-lj.si

KATEDRA ZA MENEDŽMENT OBDELOVALNIH TEHNOLOGIJ, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: +386 1 477 14 38, Faks: +386 1 477 17 68