ENG   |   KATEDRA   |   LABOD   |   LAZAK

DELAVNICA AKTUALNIH TRENDOV OBDELOVALNIH TEHNOLOGIJ

Laboratorij za odrezavanje (LABOD) in Laboratorij za zagotavljanje kakovosti (LAZAK) v sklopu  Fakultete za strojništvo v Ljubljani, tudi letos organizirata delavnico aktualnih trendov na področju obdelovalnih tehnologij. Poleg prezentacij v obliki seminarjev, bo poudarek na predstavitvi praktičnih primerov. Delavnica je primerna za operaterje, tehnologe, tehnike in inženirje, kot tudi za vodilne kadre.

 

Osrednji temi delavnice sta čistost površin izdelkov ter karakterizacija 3D topografije in kakovosti obdelanih površin.

 

 

 

 

Ker je poudarek na »delavnici« bo predstavljenih več demo procesov v laboratoriju v majhnih skupinah. Max. število prijav je tako omejeno na 12 udeležencev

 

Eno-dnevna delavnica se bo izvajala v septembru, in sicer v sredo 27.9.2023 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani po naslednjem razporedu.

 

Program:

 

8:30 – 9:00

• Sprejem in registracija udeležencev delavnice

 

Predstavitve v predavalnici

 

9:00 – 11:30

- Zaznavanje in pomembnost čistosti izdelkov pri odrezovalnih procesih za dvig konkurenčnosti in kakovosti (prof.dr. Pušavec).

- Digitalizacija odrezovalnih procesov oz. možnosti zajema, zasledovanja procesov in kakovosti obdelanih površin (dr. Grguraš)

- Karakterizacija hladilno mazalnega scenarija z možnostjo nadzora nad lomljenjem odrezkov (g. Matjaž Kern - dr. študent)

 

11:30 – 12:30

• Kosilo

 

Demonstracije v laboratoriju

 

12:30 - 14:30

- Prikaz digitalizacije oz. karakterizacije odrezovalnega procesa na primeru struženja z  uporabo različnih hladilno mazalnih sredstev (prikaz vpliva različnih emulzij, olj, MQL olj na proces odrezavanja).

- Demonstracija meritve čistosti obdelanih površin in primerjava vpliva uporabe različnih HMT.

- Prikaz 3D geometrijske karakterizacije obdelanih površin za analizo kakovosti površin na zahtevnih izdelkih.

- Obdelava/frezanje TiAl zlitine z uporabo skoznega dovoda CO2, kot čista alternativa klasičnim obdelavam z oljno meglo oz. emulzijami.

 

14:30 – 15:00

- Zaključek z diskusijo – problematike, predlogi, itd.

 

15:00

- Konec delavnice

 

 

Cena celotne delavnice znaša 200 €/osebo.

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi, ter vsebino vseh predavanj.

 

Prijave zbiramo do 15.9.2023 na naslov Matjaz.Kern@fs.uni-lj.si

 

Kontakt

Izr. prof. dr. Franci Pušavec
univ. dipl. inž.

Telefon: +386 1 477 1 211
Faks: +386 1 477 1 768
E-mail:
Franci.Pusavec@fs.uni-lj.si

KATEDRA ZA MENEDŽMENT OBDELOVALNIH TEHNOLOGIJ, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: +386 1 477 14 38, Faks: +386 1 477 17 68