ENG   |   KATEDRA   |   LABOD   |   LAZAK

Raziskovalno delo

ODREZAVANJE IN ODREZOVALNI PROCESI:

 • Strategije in parametri pri mikro-frezanju
 • Optimiranje in načrtovanje procesa poliranja z abrazivnim tokom (PAT)
 • Odrezavanje lesa in lesnih kompozitov
 • Napovedovanje obstojnosti rezalnih orodij na podlagi spremljanja prostorske obrabe
 • Kriogeno odrezavanje
 • Trajnostni razvoj obdelovalnih procesov
 • Obdelava sodobnih zahtevnih materialov z visokotlačnim dovodom
  hladilno-mazalne tekočine
 • Tehnologije brušenja kompleksnih geometrij obdelovancev
 • Procesi poravnave superabrazivnih brusov
 • Tribologija odrezavanja in uvajanje nanomaziv v proizvodne tehnologije
 • Obdelava z velikimi hitrostmi (HSM - High Speed Machining)

 

NADZOR PROCESOV ODREZAVANJA IN SENZORJI

 • Uvajanje senzorike za nadzor odrezovalnih procesov
 • Spremljanje in nadzor procesov
 • Raziskave rezalne cone
 • Analiza dinamike procesov s frekvenčnim analizatorjem

 

ODREZOVALNI IN OBDELOVALNI STROJI

 • Konstruiranje modulov za odrezovalne stroje
 • Raziskave natančnosti obdelovalnih strojev

 

RP

 • Hitra izdelava prototipov (RP – Rapid Prototyping)

 

Kontakt

Izr. prof. dr. Franci Pušavec
univ. dipl. inž.

Telefon: +386 1 477 1 211
Faks: +386 1 477 1 768
E-mail:
Franci.Pusavec@fs.uni-lj.si

KATEDRA ZA MENEDŽMENT OBDELOVALNIH TEHNOLOGIJ, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: +386 1 477 14 38, Faks: +386 1 477 17 68