ENG   |   KATEDRA   |   LABOD   |   LAZAK

Knjige in učbeniki

Znanstvena monografija

PUŠAVEC, Franci, KOPAČ, Janez

Sustain ability of modern metal cutting processes – assessment
of cryogenic machining

Ljubljana [i. e.] Škofljica: PROFIDTP, 2012. XII, 283 str., ilustr.

ISBN 978-961-92659-3-2. [COBISS.SI-ID 261082624]

 

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbeniki z recenzijo

od leta 2005 do 2015

 

Gordana Globočki Lakić, Davorin Kramar, Janez Kopač

Metal cutting: theory and applications

2014, XIII, 221 str.

ISBN 978-961-6536-85-1

 

 

KOPAČ, Janez

Odrezavanje - teoretične osnove in tehnološki napotki

Ljubljana [i. e.] Domžale: [samozal.] J. Kopač, 2008. 264 str., ilustr.

ISBN 978-961-245-583-5. [COBISS.SI-ID 241209856]

 

 

KOPAČ, Janez.

Obdelovalni stroji, orodja in naprave – modulna gradnja
obdelovalnih strojev

Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2005. 224 str., ilustr.

ISBN 961-6238-99-X. [COBISS.SI-ID 222746880]

 

Kontakt

Izr. prof. dr. Franci Pušavec
univ. dipl. inž.

Telefon: +386 1 477 1 211
Faks: +386 1 477 1 768
E-mail:
Franci.Pusavec@fs.uni-lj.si

KATEDRA ZA MENEDŽMENT OBDELOVALNIH TEHNOLOGIJ, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: +386 1 477 14 38, Faks: +386 1 477 17 68