ENG   |   KATEDRA   |   LABOD   |   LAZAK

Diplomske / magistrske naloge

V okviru laboratorija izvajamo mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih / magistrskih nalog iz sledečih področji:

 • Odrezovalni procesi,
 • Odrezovalni stroji (meritve togosti, natančnost...),
 • Trajnostno inženirstvo v proizvodnih procesih,
 • Hitra izdelava prototipov (aditivne tehnologije - 3D tiskanje),
 • Vzvratno inženirstvo (3D skeniranje),
 • Inovacije.

 

Pri diplomskih / magistrskih nalogah so teme lahko zastavljene na dva načina:

 • Reševanje tekoče problematike (izboljšanje tehnologije, izboljšanje kakovosti, vzvratno inženirstvo, industrializacija novih proizvodov v tekočo proizvodnjo) v konkretnem podjetju kjer je študent bil na praktičnem usposabljanju ali pa je štipendist tega podjetja.
 • Trenutne aktivnosti na strokovnem področju delovanja laboratorija.

 

Pri zaključnih nalogah RRP – 1. stopnja so teme prilagojene trenutnem teoretičnem znanju študentov ter njihovi sposobnosti apliciranja tega znanja v konkretnih primerih.

 

Primeri tem:

 

 1. Vpliv različnih MQL olj (repično, sončnično ipd.) na učinkovitost tehnologije LCO2+MQL.
 2. Vpliv položaja/lokacije odsesovalne enote na zmožnost odsesavanja pri odrezavanju z emulzijo in LCO2+MQL (koncentracija, velikost delcev idr.).
 3. Vpliv količine olja in CO2 na čistost in temperaturo pri frezanju.
 4. Postavitev tehnologije 3D tiska na robotu (tehnologija FDM; robot manipulira s kosom pri tisku).
 5. Razvoj pametnega orodja za merjenje temperature pri struženju.
 6. Študija vpliva nagnjenosti krogelnega frezala relativno na površino obdelovanca pri 5 osni obdelavi.
 7. Analiza učinkovitosti odrezavanja glede na kompleksne geometrijske zahteve in kakovost površine za potrebe tehnologije gorivnih celic.
 8. Analiza procesa vrtanja (premer svedra 3mm) za različne skupine materialov (primerjava emulzija in CO2):
  1. P – Ck45
  2. M – 316
  3. K – GCI
  4. N – Alu
  5. S – Ti
  6. H – Orodno j. 55HRC
 9. Razvoj adaptivnega krmiljenja pri frezanju z ozirom na sile/obremenitve.
 10. Analiza frekvečnega spektra različnih cenilk pri odrezavanju (sile, pospeški, zvok).

 

Kontakt

Izr. prof. dr. Franci Pušavec
univ. dipl. inž.

Telefon: +386 1 477 1 211
Faks: +386 1 477 1 768
E-mail:
Franci.Pusavec@fs.uni-lj.si

KATEDRA ZA MENEDŽMENT OBDELOVALNIH TEHNOLOGIJ, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: +386 1 477 14 38, Faks: +386 1 477 17 68